Velkommen

Velkommen til Skovejerforeningen Vejle Ådal/Vejle fjord. Her kan du læse referater fra bestyrelsesmøder og andre relevante informationer.

 

Bestyrelsen består af: 

Formand

Jens Grøn

Næstformand

Henrik Korsholm

Bestyrelse

Inger Uldall Juhl

Frede B. Andersen

Claus Hemmingsen

Henrik Obel Thomsen

Ingvard Holgersen Johansen

Suppleanter

Keld Rasmussen

Niels Middelbo

Indflydelse gennem en skovejerforening

Skovejerne har fået en plads i den kommende udviklingsbestyrelse samt repræsentanter i et kommende større udviklingsråd.

Det er vigtigt at understrege, at kommunen har givet tilsagn om, at der ikke vil blive taget beslutninger, der er i modstrid med lodsejernes interesser.

Skovejerne Vejle Ådal/Vejle Fjord har etableret en demokratisk forening, der kan sende de bedste repræsentanter til at deltage i det fremtidige arbejde. Foreningen kan gå ud til skovejere, der kan blive berørt af forskellige tiltag, og sørge for deres holdninger og argumenter kan blive hørt før evt. tiltag vedtages.

Alle repræsentanter i bestyrelsen er valgt demokratisk i forening af skovejere og har mandat til at handle ud fra dette.

Vi håber derfor, at så mange som muligt vil bakke op om foreningen, da det vil styrke vores repræsentanters position i bestyrelser og råd.

 Skovejerne har udarbejdet foreningens Vedtægter. Du finder dem her på hjemmesiden.

Vi ser gerne, at mange deltager aktivt i foreningens arbejde og håber derfor, at mange vil støtte op om foreningen gennem et medlemskab, så vi sammen kan forme fremtiden for Vejle ådal/Vejle fjord.

Der vil blive oprettet en Facebook side for foreningen som bliver opdateret løbende.

Ønsker du et medlemskab kan du melde dig ind i foreningen ved at sende en mail til Claus Hemmingsen på ch@liebhaverskovfogeden.dk

Det koster 100 kr. pr. år at være medlem af Skovejerforeningen Vejle Ådal/Vejle Fjord

Comments are closed