Om foreningen

Hvorfor en skovejerforening?

 

Baggrund

Vejle Kommune inviterede på et møde i efteråret 2013, skovejere i Vejle Ådal/Vejle Fjord området til at deltage i arbejdet med en erhvervs- og udviklingsplan for området. Kommunen har ønsker om på sigt at skabe en nationalpark i området, men kun i samarbejde med lodsejere i området, og således, at der tages behørig hensyn til erhvervenes udviklingsmuligheder.

 

På mødet blev der valgt en række lodsejere til en skovgruppe, der i samarbejde med kommunen skulle se på hvilke udfordringer og muligheder skovejerne har og ville få, såfremt en påtænkt nationalpark skulle etableres. Der har været holdt en række møder, og det har resulteret i en erhvervs- og udviklingsstrategi, som kan se på http://www.vejleådalvejlefjord.dk/.

Erhvervs- og udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Vejle Fjord blev godkendt af Byrådet den 27. januar 2016.

 

 

Kontaktoplysninger på bestyrelsen

 Har du spørgsmål eller andet du gerne vil vende med skovejerforeningens bestyrelse har du mulighed for at kontakte dem. Nedenfor finder du navne, telefonnr. og e-mail på bestyrelsen:

 

 

Bestyrelsen

 

Jens Grøn

20 94 23 33

                  Jens-groen@mail.tele.dk
Inger Uldall Juhl

 

Inger.u.j@dadlnet.dk 40365076
Niels Middelbo

 

bnmiddelbo@ privat.dk 20333145
Henrik Obel Thomsen

 

            Hot@othomsen.dk 606 25 606
Henrik Korsholm

 

hekor@fvst.dk 20912500
Jens Howard Grøn jens-groen@mail.tele.dk 75333666

20942333

 

 

 

 

 

 

Frede Andersen frede.b@andersen.mail.dk

 

75822392

20918584

 

 

Comments are closed