Om foreningen

Hvorfor en skovejerforening?

 

Baggrund

Vejle Kommune inviterede på et møde i efteråret 2013, skovejere i Vejle Ådal/Vejle Fjord området til at deltage i arbejdet med en erhvervs- og udviklingsplan for området. Kommunen har ønsker om på sigt at skabe en nationalpark i området, men kun i samarbejde med lodsejere i området, og således, at der tages behørig hensyn til erhvervenes udviklingsmuligheder.

 

På mødet blev der valgt en række lodsejere til en skovgruppe, der i samarbejde med kommunen skulle se på hvilke udfordringer og muligheder skovejerne har og ville få, såfremt en påtænkt nationalpark skulle etableres. Der har været holdt en række møder, og det har resulteret i en erhvervs- og udviklingsstrategi, som kan se på http://www.vejleådalvejlefjord.dk/.

Erhvervs- og udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Vejle Fjord blev godkendt af Byrådet den 27. januar 2016.

 

Kontaktoplysninger på bestyrelsen

 Har du spørgsmål eller andet du gerne vil vende med skovejerforeningens bestyrelse har du mulighed for at kontakte dem. Nedenfor finder du navne, telefonnr. og e-mail på bestyrelsen:

 

Formand              Jens Grøn                         20 94 23 33      Mail: jens-groen@mail.tele.dk

Næstformand    Henrik Korshom             20 91 25 00       Mail: hekor@fvst.dk

Kasserer              Claus Hemmingsen        40 13 44 29      Mail: ch@liebhaverskovfogeden.dk

Webansvarlig     Henrik Obel Thomsen   606 25 606       Mail: hot@othomsen.dk

Bestyrelse           Inger Uldall Juhl             40 36 50 76      Mail: Inger.u.j@dadlnet.dk

Bestyrelse            Frede B. Andersen        20 91 85 84      Mail: frede.b@andersen.mail.dk

Bestyrelse           Ingvardt Johansen         40 15 22 02     Mail: Steens-gaard@mail.tele.dk

Suppleant            Keld Rasmussen             30 16 72 18      Mail: kra@horsens.dk

Suppleant            Niels Middelbo                20 33 31 45      Mail: bnmiddelbo@privat.dk

Comments are closed