Frede Andersen

Frede Andersen

Formand for Skovdyrkerforeningen Syd og ejer af skov i Tågelund og Egtved Skov.
Jeg har valgt at deltage for at tilgodese skovbrugets interesser som erhverv, samtidig med at vi skal
værne om naturen til alles interesser.

Comments are closed