Skovejerforening Vejle Ådal og Vejle fjord

Skovejerforening Vejle Ådal og Vejle Fjord

Velkommen til Skovejerforeningen

Indflydelse gennem en skovejerforening

Skovejerforeningen har en plads i bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord og er repræsenteret i det tilknyttede Råd

Det er vigtigt at understrege, at kommunen har givet tilsagn om, at der ikke vil blive taget beslutninger, der er i modstrid med lodsejernes interesser.

Skovejerne Vejle Ådal/Vejle Fjord har etableret en demokratisk forening, der kan sende de bedste repræsentanter til at deltage i det fremtidige arbejde. Foreningen kan gå ud til skovejere, der kan blive berørt af forskellige tiltag, og sørge for deres holdninger og argumenter kan blive hørt før evt. tiltag vedtages.

Alle repræsentanter i bestyrelsen er valgt demokratisk i forening af skovejere og har mandat til at handle ud fra dette.

Vi håber derfor, at så mange som muligt vil bakke op om foreningen, da det vil styrke vores repræsentanters position i bestyrelser og råd.

Skovejerne har udarbejdet foreningens vedtægter. Du finder dem her på hjemmesiden.

Vi ser gerne, at mange deltager aktivt i foreningens arbejde og håber derfor, at mange vil støtte op om foreningen gennem et medlemskab, så vi sammen kan forme fremtiden for Vejle ådal/Vejle fjord.

Der er oprettet en Facebook side for foreningen.

Ønsker du et medlemskab kan du melde dig ind i foreningen ved at sende en mail til Claus Hemmingsen på ch@liebhaverskovfogeden

Det koster 200 kr. pr. år at være medlem af Skovejerforeningen Vejle Ådal/Vejle Fjord

Om os

Skovejerne Vejle Ådal/Vejle Fjord har etableret en demokratisk forening, der kan sende de bedste repræsentanter til at deltage i det fremtidige arbejde. Foreningen kan gå ud til skovejere, der kan blive berørt af forskellige tiltag, og sørge for deres holdninger og argumenter kan blive hørt før evt. tiltag vedtages.

Nyheder

Blev medlem

  • ch@liebhaverskovfogeden
  • tlf. 40 13 44 29

Indmeldelse / Kontakt

Skovejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord

CVR 37501425