Nyheder

Har skovene det godt, eller skal vi gøre dem vilde med vilje?

Der er lagt i brændestablen til en spændende og aktuel debat om skovenes fremtid, når de to oplægsholdere, Rune Engelbreth Larsen og Robert Olesen, kommer til Vejle for at diskutere træernes fremtid den 19. april 2023 i Økolariet. Der er tale om et åbent møde, som afholdes af Skovejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord. Arrangementet er gratis, og alle er meget velkomne.

Skal Danmark have 15 naturnationalparker eller endnu flere, hvor naturen får lov til at passe sig selv uden skovdrift og landbrug for at redde arter, der er ved at uddø, eller er krisen i de danske skove og natur overdrevet?

Emnet er brandaktuelt, og derfor har Skovejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord sat det på dagsordenen onsdag den 19. april kl. 20.00 i Økolariet, Tårnværelset, Dæmningen 11, 7100 Vejle. Bemærk, at dørene lukkes præcis kl. 20.00.

Det er lykkedes at få de to kompetente og interessante oplægsholdere, Rune Engelbreth Larsen og Robert Olesen, til at give hver deres syn på den fremtidige udvikling af skovene og naturen i Danmark.

Rewilding i Vejles natur?                                                                                                                                            Rune Engelbreth Larsen er idéhistoriker, forfatter og naturfotograf. Han er medlem af Etisk Råd, sidder i hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening, og så er han manden bag begrebet rewilding. Det går ud på at føre naturen tilbage til selvforvaltende økosystemer med mindst mulig menneskelig indblanding, og hvor der lever bestande af store planteædere. Rune Engelbreth Larsen har blandt andet skrevet bogen Danmarks genforvildede natur, hvor han argumenterer for, at der skal skabes mindst 15 naturnationalparker i Danmark. Han kommer med oplægget: Nødvendigheden af naturnationalparker med store dyr.

Den anden oplægsholder, Robert Olesen, har en baggrund som skov- og landskabsingeniør og it-iværksætter. Han er entusiastisk ornitolog og har en brændende interesse for naturen, men Robert Olesen deler ikke krisefortællingen om de danske skove og natur, og han ser ikke skovbrug som en trussel mod biodiversitet. Han har blandt andet sat sig grundigt ind i de data om naturens tilstand, som findes i de såkaldte rødlister, der er fortegnelser over arter, der er truede eller uddøde i den danske natur. Robert Olesen mener, at fortolkningen af rødlisterne i mange tilfælde er unuanceret. Han møder op med oplægget: Bæredygtig naturforvaltning versus ”Vild natur”.

Dialog om fremtidens skove                                                                                                                                                           – Vi vil gerne skabe en bred og åben dialog om skovenes og naturens udvikling i Vejle Kommune. Vores oplægsholdere kommer med hver deres syn på udviklingen af skovene, og på den måde kan vi bidrage med et spændende og folkeoplysende indspark i diskussionen om vores fælles natur, siger Henrik Korsholm, der er formand for Skovejerforeningen for Vejle Ådal og Vejle Fjord.

– Det ville være nemmere for os i Skovejerforeningen at invitere nogle rygklappere, men vi mener, at al god udvikling – også af naturen – sker gennem en værdig og konstruktiv dialog, hvor alle parter møder hinanden og lytter i stedet for bare at køre hinanden over, tilføjer Henrik Korsholm.