Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand: Henrik Korsholm, hekorsholm@gmail.com, tlf. 20912500

Næstformand: Keld Rasmussen, keldrasmu@gmail.com, tlf. 30167218

Bestyrelsen:

Claus Hemmingsen (Kasserer), ch@liebhaverskovfogeden.dk, tlf. 40134429

Inger Uldall Juhl, inger.u.j@dadlnet.dk, tlf. 40365076

Palle Madsen, palle@innovasilva.com, tlf. 24340209

Jens German, german@mail.dk, tlf. 40371286

Ingvard Holgersen Johansen, ip@ihj.dk, tlf. 40152202

Suppleanter: Frede Andersen, frede.b@andersen.mail.dk, tlf. 20918584